- dit og mit Solrød

Naima Simring

PASNINGSTILBUD, SKOLER, FRITIDSAKTIVITETER, FORENINGER OG PLEJEMULIGHEDER

 

Jeg vil gerne være med til at sikre, at Solrød er et godt sted både at bo, arbejde og handle. Der skal være gode dagpasningstilbud, kommunale/private, samt gode folkeskoler og privatskoler.

Der skal være gode muligheder for fritidsaktiviteter, gode idrætsforeninger og sociale foreninger samt gode plejemuligheder, både kommunale og private.

Min politiske karriere startede med 2 stier i Havdrup. Jeg og min familie var flyttet til Tyreløkke, og der var netop planlagt en sti over til Havdrup skole. Jeg deltog i flere møder og var med til at sikre, at Ørnesædestien fik det forløb, den har i dag.

En cykelsti langs Tykmosevejen var mit næste projekt, hvilket i dag er en sti, mange bruger. Jeg deltog i Venstremøder og fik opfordringen om at stille ved KV 1981. Jeg blev valgt for de næste 2 perioder, og efter en pause på 4 år blev jeg i 1993 genvalgt til kommunen og amtsrådet.

Jeg vil gerne genvælges til kommunevalget 2017, da jeg føler, at jeg stadig kan være med til at gøre en indsats i byrådet og fortsætte det gode samarbejde med andre medlemmer.

Venstre har været garant for, at økonomien er i orden, og vi vil arbejde for, at budgettet bliver overholdt, samt videre sikre den fine udvikling, der er i Solrød kommune.

Vi skal samarbejde med private og andre kommuner, og vi skal gøre alt for at fastholde Solrød Gymnasium som en vigtig uddannelsesinstitution for vore unge borgere.

Jeg er en meget social person, og jeg har altid været aktiv i det frivillige som elevrådsmedlem, tillidsmand indenfor for politiet samt bestyrelsesmedlem på Køge Bugt Privatskole.

I dag er jeg formand i Kræftens Bekæmpelse lokalforening samt medlem af provstiudvalget for Greve-Solrød kommuner.

Jeg er meget interesseret i kultur, musik, teater, museer, og jeg bruger Solrød bibliotek meget. Familie og venner er en stor del af mit privatliv.

 

Faktaboks

– Født i 1949
– Bor på Egeholmen 1,1 Solrød Strand
– Fraskilt. Jeg har en datter og 2 børnebørn
– Købmandsskolen og forvaltningshøjskolen
– Kommunal pantefoged og sekretær i Solrød Ungdomsskole

– Mærkesager:
Solrød kommune skal være et godt sted at bo, hvilket kræver, at rammerne er i orden, herunder dagpasningstilbud, skoler, fritidsaktiviteter og plejemuligheder.

– Politisk erfaring:
Byrådsmedlem siden 1982 med 2 pauser på hhv. 4 år og 2,5 år.

T. 20 37 03 07
naima@venstresolrod.dk“Dialog mellem borgerne og byrådet til glæde for alle”


Læs mere om Venstres politik:

- Dit og mit Solrød - Økonomi - Det bedste liv - Idræt og fritid - Landsby, natur og by